favorite_border
مورد علاقه ها 0

فرصت های اقتصادی

                                   فرصت های اقتصادی

در eBay، ما به دنبال بهترین مهندسان برای کمک به ما فرصت های اقتصادی بیشتر هستیم که خریداران را با فروشندگان در سراسر جهان ارتباط می دهد که در مقیاس بزرگ در سطح جهان فعالیت می کند .
در نتیجه خریداران فرصت زیادی دارند که با شور و انگیزه بالایی سعی می کنند خرید کنند و با استفاده از ابزار تکنولوژی قدرتمند، باز هم نیاز به فن آوری جدید هستیم تا بتوانیم که چند شرکت دیگر را بهم  مطابق کنید.
مهندسین در شرکت به طور مداوم درحال یادگیری و به اشتراک گذاری دانش هستند آنها با به دست آوردن آشنایی دقیق با بسیاری از ابزارهای فناوری در پی ارتقا کیفیت شرکتشان هستند.
12
0
 
0