favorite_border
مورد علاقه ها 0

کمک های اولیه


کمک های اولیه
در ایران جمعیت هلال احمر در مان ترکیه سال 1302تشکیل شد.
در کشورهای غیراسلامی به نام صلیب سرخ در کشور سوئد برای اولین بار شکل گرفته است. اولین کشورهای اسلامی مسلمان که اسم هلال احمر را انتخاب کردند.
تعریف امدادگر:شخصی که آموزش های کمک های اولیه را دیده باشد .
کمک های اولیه:
به اقدامات فوری و ضروری گفته می شود که در صحنه انجام می شود و قبل از رسیدن آمبولانس یا رسیدن رسیدن مسموم به بیمارستان.
خصوصیات امدادگر:
خونسرد داشتن ابتکار از حداقل امکانات حداکثر استفاده را ببرد و در کار درمانی دخالت نکند.
مهم ترین وظیفه در صحنه حادثه: مدیریت صحنه حادثه است
اولین اقدام هنگام برخورد با مسدوم:
بررسی هوشیاری : تکان دادن مسدوم و صدا دزدن و اگر جواب ندادند تحریک دردناک جاهایی که اعصاب حسی زیادی دارد تحریک می کنیم .
هوشیاری کامل :15 فوت شده:3
ارزیابی :باید مشکلات را تشخیص بدهیم
مشکلات اولیه: مشکلات حیاتی باعث مرگ می شود بعد از 10 دقیقه بی اکسیژنی مرگ مغزی اتفاق می افتد.
برای تحریک دردناک : با انگشت روی ناخن فشار بیاوریند.

116
0
 
0