favorite_border
مورد علاقه ها 0

چگونه با یک تغییر کوچک می توان زندگی را متحول کرد؟

چگونه با یک تغییر کوچک می توان زندگی را متحول کرد؟


ما نمی توانیم مانع بروز اتفاقات شویم هدف باید برگرداندن بدن به شرایط عادی و دور از تنش در کمترین زمان ممکن باشد.

یک راه حل ساده برای جلوگیری از ادامه دار شدن فکر منفی و حتی افکار منفی اینه که یک کش پولی به دستتون بزنید و زمانی که فکر منفی میاد کش رو بکشید که بخوره به دستتون و کمی درد هم داشته باشد برای ما یک تجربه عالی است و توانسته ام آن را کنترل کنم.

وقتی فکر منفی به ذهنتون میاد سریع به یک خاطره مثبت یا موفقیتی که تجربه کردید فکر کنید تغییر آینده را اکنون اجرا کنید در حقیقت فراتر از خودمان و منافع شخصی مان بیندیشیم . سعی کنید اهداف ارزشمند و مشخصی داشته باشید 

یک نکته مهم این است که هر روز به دیگران کمک کنید بدون توقع.......

95
0
 
0