favorite_border
مورد علاقه ها 0

چگونه یک مدیر تمام هدف ها و مقاصد را همساز می کند؟


چگونه یک مدیر   تمام هدف ها و مقاصد  را همسازمی کند؟

همساز کردن هدف ها و مقاصد همه افراد با هدف های سازمان وظیفه ای ساده و ابتدایی نیست و کار شدنی است .مدیریتی که مبتنی بر هدف درنظرگرفته شود عبارت است از مجموعه عملیاتی که مدیران یک مجموعه هدف های مشترک را مشخص و نمایان می کند ملاک های عملکردی یک فرد یا گروه در محیط باید مشخص و تعیین شده باشد . در حقیقت هر مدیر در فضایی وجود دارد که هدف های خود را با هدف های سازمان همراستا می کند و در راستای هدف های یک مجموعه گام بر می دارد . در مجموع برای تحقق هدف تعیین شده مستلزم یک مشارکت و همکاری فردی است .در حقیقت بلاتکلیفی سازمان ها یکی از مشکلات عمده در سازمان های صنعتی کمبود مدیران موفق و کارآمد در یک مجموعه و نظام می باشد اثر بخشی یک نظام عملا به وسیله ی هر آنچه که مدیر و سازمان به عنوان هدف ها و مقاصد خود مشخص می کند تعیین می شود . درجه بندی هدف بستگی به حد افراد و گروها دارد که بر اساس آن هدف تعیین گردد.

157
0
 
0