favorite_border
مورد علاقه ها 0

چگونه می توان به یک خودباوری از خود رسید

چگونه می توان به یک خودباوری از خود رسید

به هیچ وجه از مخالفت ها و مقاومت هایی که دیگران با شما در هر موضوع و مساله ای دارند ناراحت و دلسرد نشوید.

این موضوع را بدانید که آدم ها باهم تفاوت دارند پس در حقیقت افکار ، عقایدشان باهم تفاوت دارند.

 هیچ وقت این انتظار را نداشته باشید که همه موظف هستند که و این را بدانید که قرار نیست همه از ما راضی باشند و همه را از خود راضی نگه داریم چون این گونه مجبور خواهیم شد که از خودمان مایه بزاریم و خودمان را نادیده بگیریم و به ندای درونی خودمان پاسخ مثبت ندهیم .

لازم است این نکته را بدانید که دیگران را بیش از حد ستایش نکنید و همیشه این گونه رفتار کنید که باید تاثیر گذار باشید و هیچ وقت نگذارید مخالفت کردن دیگران با نظرات شما روی شخصیت شما تاثیر منفی بگذارد.

157
0
 
0