favorite_border
مورد علاقه ها 0

ماهیت تغییر

ماهیت تغییر

برای ایجاد تغییر باید حس اعتماد به نفس  را در خود ایجاد کنید و به این باور در خود برسید که شما خواهان تغییر هستید و می خواهید وضعیت و شرایط فعلی خود را تغییر دهید و از شرایط فعلی راضی و خوشایند نیستید.

این تغییر ولو جزیی می تواند در ایجاد انگیزه شما تاثیرگذار باشد و شما به راحتی می توانید این تغییرات کوچک را بسط دهید و در مراحل اساسی و حیاتی زندگی و مسائل بزرگتر تعمیم دهید. بعد از اینکه تصمیم به تغییر گرفتید بدانید که در مسیر تحقق بخشیدن به تغییر گام نهاده اید .

سعی کنید همیشه با تغییر تعصبی برخورد نکنید برخورد نکنید و نسبت به تغییر واکنش خاصی نشان ندهید چون فقط همون لحظه اولیه و شروع تغییر کمی سخت می باشد اما به محض اینکه چند روز از تغییر گذشت به این روند عادت می کنید و وضعیت اولیه را نخواهید داشت و بعد از آن اصلا متوجه نمی شوید که قبلا آن عادت یا رفتار یا شرایط را سپری کرده اید و به راحتی با تغیر کنار خواهید آمد. 

201
0
 
0