favorite_border
مورد علاقه ها 0

استراتژی مدیریت ریزبینانه

استراتژی مدیریت ریزبینانه

مسولیت پذیری محول کردن وظایف صرفا نمی باشد. در حقیقت مسولیت پذیری واگذارکردن نسولیت ها همراه با قدرت و اختیار می باشد. زمانی مسولیت پذیری معنا و مفهوم واقعی خود را حفظ خواهد کرد که شما به افراد آزادی عمل دهید تا بتوانند آگاهانه و با قدرت اختیار خودشان وظایفی که به آن ها محول شده را انجام دهند.

اگر شما به عنوان کارفرما در جایی هستید لازم نیست که مدیریت ریزبینانه نسبت به کارهای کارکنان خود داشته باشید. نگاه شما به کارمندانتان باید جامع و کامل باشد. در حقیقت شما باید از پیشرفت کار کارکنانتان آگاه باشید. قدرت داردن و مسولیت پذیر بودن فقط واگذار کردن پروژه به یک شخص نیست لازم است که شما را حمایت کنید و این کار صرفا بر اساس روزمرگی نیست.


در واقع هدف شما این باید باشد که مطمئن باشید که کارمندانتان هر چه را که برای انجام کاری رضایت بخش نیاز است در اختیارشان قرار دهید.

123
0
 
0