مورد علاقه ها 0

استراتژی تاثیرگذار در بازاریابی

استراتژی تاثیرگذار در بازاریابی

باور اکثر مدیران و طراحان بازاریابی بر این است که اگر یک برنامه بازاریابی که خوب طراحی و اجرا شده باشد قطعا جواب خواهد داد در صورتی که همیشه اینگونه نخواهد بود و عوامل متعددی در موفق شدن یک طرح دخیل هستند.
برای موفق شدن در بازاریابی فشرده ی رقابت و اجتناب از اشتباه یک راه ساده وجود دارد و آن این است که بازاریابی اصول و قواعد غیرقابل انکاری دارد که باید از آنها استفاده کرد.
برای بازاریابی سالانه میلیاردها هزینه می شود بدون اینکه نتیجه ای در بر داشته باشد. اگر در واقع شرکتی موفق نشده اشکال شکست آنها در بازاریابی شان بوده است.

مسئله اصلی در بازاریابی این است که افراد را متقاعد کرد که محصول شما یا خدمات شما بهترین است و هدف تمام تبلیغات و بازاریابی هایی که انجام می شود روی این هدف تاکید دارند و تمام توجه خود را روی آن متمرکز می کنند ولی طبق تحقیقاتی که در این چند ساله انجام شده است این طرز تفکر اشتباه است اگر چنین تفکری را دارید بدانید و آگاه باشید که شما از قانون اول بازاریابی تخلف کردید..........

ادامه قوانین بازاریابی در پست های بعدی ...............

223
0
 
0