مورد علاقه ها 0

قانون اولین بودن

قانون اولین بودن

قانون رهبری برای هر محصول هر نام تجاری و در هر زمینه ای مصداق دارد.


قانون اولین بودن در واقع در همه زمینه ها مصداق دارد. اگر هم در زمینه ای اولین نیستید زمینه ای تازه بسازید که در آن اولین باشید. نتیجه ی این تفکر وارد کردن ایده برای بیشترین فروش است. اگر به عنوان اولین وارد ذهن مشتری نشده اید امید خود را از دست ندهید در واقع راهی را پیدا کنید که در آن اولین باشید در حقیقت آن قدرها هم که فکر می کنید کار سخت و دشواری نیست..........


در حقیقت وقتی که شما محصولی را وارد بازار می کنید اولین سوال از خودتان نباید این باشد که محصول من چقدر از محصول رقبا بهتر است. اولین در فکر مشتری بودن بهتر از اولین بودن در بازار است بدین گونه که اولین در ذهن مشتری همه چیز بازار است.در بازار همین که بتوانید در ذهن مشتری رسوخ کنید کافی است......

296
0
 
0