favorite_border
مورد علاقه ها 0

قانون تمرکز قسمت اول

قانون تمرکز
قوی ترین عامل موفقیت در بازاریابی داشتن کلمه ای در ذهن مشتری احتمالی است.
در واقع شرکتی می تواند به یک موفقیت باورنکردنی دست یابد که بتواند کلمه ای را در ذهن مشتری جایگاه سازی کند نه یک کلمه ی پیچیده و نه یک کلمه ی تازه اختراع شده. در واقع کلمات ساده بهترین گزینه می باشند. به این قانون قانون تمرکز گفته خواهد شد. با محدود و تمرکز کردن از طریق یک کلمه یا یک مفهوم وارد ذهن انسان می شود .

بنابرقانون پیشتازی اولین نام تجاری و یا نام شرکت قادر خواهد بود که جایی در ذهن مشتری داشته باشد.در واقع اولین کلمه ای که پیشتاز مالک آن است این قدر ساده است که در واقع دیده نمی شود .در حقیقت این کلمه جایگزین و تداعی کننده زمینه خاص آن حرفه می باشد که مبنی بر نام تجاری در همان زمینه و حرفه شما می باشد.

200
0
 
0