favorite_border
مورد علاقه ها 0

قانون تمرکز قسمت سوم

قانون تمرکز 

جوهره و اساس بازاریابی تمرکز بیشتر است. با انجام این عمل قوی تر می شوید. فقط دنباله رو بودن فایده ای ندارد.
بعضی از شرکت ها محدوده ی تمرکز را قبول می کنند و تلاش می کنند که این استراتژی را از طریق روش های خودالقایی تکمیل کنند.

باید تمرکزتان را روی کیفیت کارتان بگذارید نه الزاما روی قیمت.چه کالای شما پرفروش باشد و چه کم فروش قانون تمرکز همیشه حاکم است. قانون تمرکز یکی از قوانین بازاریابی است که ممکن است در آینده نه چندان دور بسیاری از مشکلات جامعه را حل کند.

در حقیقت بعضی از شرکت ها نیز هستند که مزایای داشتن کلمه ای در مالکیت خود را می دانند اما در بدست آوردن آن تعلل می کنند. آنچه که در دنیای بازاریابی جواب نخواهد داد استفاده از کلمه ای است که قبلا آن را مالک شده باشند .

207
0
 
0