favorite_border
مورد علاقه ها 0

قانون صفت مشخصه

قانون صفت مشخصه
برای هر صفت مشخصه ای مخالف موثر آن نیز وجود دارد.
در حقیقت اغلب شرکت ها در تلاشند که با پیشتاز رقابت کنند اما آنها باید بدانند که کار منطقی در این زمینه چیست معمولا آنها کاری شبیه پیشتاز انجام می د هند که این فکر درستی نیست.بهتر است صفت مشخصه ی مخالفی پیدا کنید که به شما اجازه دهد تا بتوانید علیه پیشتاز اقدام کنید.
کلید اصلی در این مرحله همان صفت مشخصه ی مخالف است مشابه نمی تواند کارساز باشد. بازار محل جنگ ایده و ادراک است اگر در حقیقت می خواهید موفق شوید باید یک ایده یا صفت مشخص مخصوص به خودتان داشته باشید تا فعالییتان را در آن زمینه متمرکز کنیدبدون داشتن چندین صفت مشخصه مجبور خواهید شد که هر چه بیشتر قیمت کالایتان را کاهش دهید.بعضی ها می گویند که همه صفت های مشخصه یکسان عمل نمی کنند بعضی از آنها برای مشتریان بسیار مهم تر است .برای اینکه این ایده موثر باشد باید از قانون ساختن جایگاه در ذهن مشتریان استفاده کند که یک نشان و علامت خوب از یک برنامه موثر./

169
0
 
0