favorite_border
مورد علاقه ها 0

قانون موفقیت در بازاریابی

قانون موفقیت در بازاریابی
موفقیت معمولا به تکبر و خودبینی کشیده می شود و تکبر نیز با شکست مواجه است.
خودپرستی دشمن تجارت موفق است .مورد توجه قرار گرفتن چیزی است که خودپرست به آن نیاز دارد .معمولا مردم زمانی که به موفقیتی می رسند کمتر واقع بین هستند .آنها معمولا تشخیص خود را جایگزین آن چیزی می کنند که بازار می خواهد.یک نام تجاری به این دلیل معروف می شود که حرکات صحیح بازاریابی انجام شده است.به عبارت دیگر قدم های برداشته شده با قوانین اولیه بازاریابی هماهنگ بوده است.شما اولین بوده اید که در ذهن جا گرفته اید چون دامنه ی فعالیت را محدود و متمرکز کرده و یک مشخصه قدرتمند به دست آورده ایدو موفقیت غرور را آنقدر زیاد می کند که نام معروف شده روی کالاهای دیگر نیز گذاشته خواهد شد. هرچه به نام تجاری و یا نام شرکتتان بیشتر هویت بدهید به همان نسبت احتمال افتادن در دام تعدد محصولات زیادتر می شود.درحقیقت غرور سبب تخریب و روح متکبرانه سبب سقوط خواهد شدیک نیروی موثر پیش برنده در ساخت تجارت است ولی آنچه که صدمه می زند این است که غرورتان را به فرایند بازاریابی تزریق کنید.

162
0
 
0