favorite_border
مورد علاقه ها 0

استراتژی هم افزایی (سینرژی) برای مقابله با چالش های کسب و کاراستراتژی هم افزایی (سینرژی) برای مقابله با چالش های کسب و کار


هم افزایی (سینرژی)؛ قدرت توان افزایی برای مقابله با چالش های کسب و کار هم افزایی یعنی توان دو نفر در یک ارتباط مؤثر، بیش از مجموع توان هر یک از آنهاست. مدیران کسب و کارهای بزرگ دنیا که نگاه سیستمی و شبکه ای را دنبال می کنند، می دانند که برای توانمند شدن در بازار پرتلاطم بایستی هنر شبکه سازی و توان افزایی با سایر افراد و مجموعه ها را در خود تقویت کنند.

کشور ما ایران نیاز به گسترش فرهنگ عمومی جامعه به ویژه مدیران به مقوله هم افزایی دارد و آگاهی از دستاوردهای یک ارتباط مؤثر. هم افزایی این نیست که فقط کنار هم کار کنیم و بروی فعالیت های هم تاثیری نداشته باشیم و یا در فکر فروش به یکدیگر باشیم. در هم افزایی انتظار نتیجه ای متفاوت از فعالیت های فردی می رود. بزرگترین راز در هم افزایی درک ارزشمندی از تفاوت هاست. یعنی اگر همه ما شبیه هم بودیم قادر به پوشش نقاط ضعف مان نبودیم.

باید محدودیت های خود را درک کنیم و آنها را با مشارکت پوشش دهیم. برای یک هم افزایی عالی، نقشه استراتژیک داشته باشید. گزارش بیش از چهل هم افزایی در سطح عالی و کسب و کارهای متوسط و کوچک در راستای توسعه محصول، فعالیت ها و تولید کالا و خدمات جدید در شبکه مجمع عالی مدیران هدف ما ساده سازی و فرهنگ سازی مفهوم هم افزایی در میان مدیران و ایجاد آن در شبکه ای بنام مجمع عالی مدیران می باشد.


ما را دنبال کنید👇👇👇

https://t.me/hezardastankanoon242
0
 
0