مورد علاقه ها 0

طراحی افزایش فروش

طراحی افزایش فروش

برای افزایش فروش سه راه پیش روداریم:
اول افزایش تعداد موارد فروش فردی
دوم افزایش حجم فروش به هرمشتری
سوم، افزایش تعداددفعات فروش به هرمشتری.
مدل فروش قدیمی چهار بخش داشت:
اول ابراز صمیمیت (تحویل گرفتن مشتری)
دوم صالحیت دادن به مشتری (شما چقدر پول دارید یا چقدر می خواهید هزینه کنید)
سوم سخنرانی برای مشتری (معرفی کالا)
چهارم، نهایی سازی فروش (کالا را بخر، مشتری!)
اما مدل جدید فروش برعکس شده است.
توصیه می شود 40 درصد از وقت خود را بگذارید برای ابراز صمیمیت و جلب اعتماد مشتری
30 درصد از وقت را به شناسایی نیازهای مشتری اختصاص دهید ( برای این منظور باید خیلی با دقت به حرفهای مشتری گوش کنید )
20 درصد از وقت را بگذارید برای معرفی کالا تا نشان دهید این کالا چگونه نیاز مشتری را برطرف می کند .
10 درصد آخر را هم اختصاص بدهید به نهایی سازی فروش.
صحبت مشتری را قطع نکنید، وقتی او حرف می زند یک کلمه هم نگویید.
اگر مکث کنید و با توجه به حرفهایش گوش کنید و سوال های مرتبط بپرسید، مشتری این گونه تعبیر می کند که او برای من ارزش قائل است.
خوب سوال کنید. سوال ملایمی مثل :
«منظورتان چیست؟»
🖋 به مشتری می فهماندکه شما به درک نیاز او علاقمندید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
          https://t.me/iranasnaf94

401
0
 
0