favorite_border
مورد علاقه ها 0

درحراجمعه چه اتفاقاتی رخ میدهد؟

درحراجمعه چه اتفاقاتی رخ میدهد؟


این موضوع خیلی مهمه که توسط ارگان های مرتبط وتعزیرات حکومتی پیگیری شود که سایت هایی که به عنوان حراجمعه ،حراج های بزرگ برگزار میکنند ومبلغ های میلیاردی به حسابشان در این دو روز وارد میشود.
آیا توان تحویل این تخفیف هایی که در سایت اعلام میکنند وکالای 1 میلیون تومانی را با 50درصد به عنوان تخفیف نمایش میدهند را به کاربر دارند.
کاربری که در سایت بامیلو وارد میشود وخرید خود را ثبت میکند وپول پرداخت میکند چه دلیلی دارد بعد از 1 ماه صبوری ووعده خلافی از طرف واحد فروش این شرکت کالای خود را لغو کند وتحویل نگیرد.
یکی از هموطنان مااز ما خواست تا به عنوان انتقاد از طریق وبلاگ این سایت به گوش واحد های مربوطه برسانیم///
تمام مدارک وفایل های صوتی این شخص را قبل ثبت این مطالب بررسی کردم وحق کاملا با این شخص بود.
دقیقا به علت عدم توان بامیلو برای تهیه کالا به بهانه های مختلف وبه عنوان درخواست توسط خریدار کالای این شخص را لغو کرده اند .
این فقط یک نفر بوده که 6000000ریال وجه برای 1 ماه در حساب بامیلو داشته وبعد از 1 ماه تراکنش وسود وجه همان مبلغ برگشت میشود.
سئوال این است:چرا وقتی نمیتوانید از پس یک حراجی بزرگ بر بیایید آن را انجام دهید.اگر برنامه ریزی های این سایت مدقیق بود این مشکلات پیش نمی آ
مد.

10
0
 
0