مورد علاقه ها 0
ویژه
قیمت 18,795,845ریال
فروشنده  اصناف ایران

عدد
بانک اطلاعات دندانپزشکان کشور


تعداد اطلاعات 38276 ردیف با مشخصات کامل
این اطلاعات شامل نام ونام خانوادگی
شماره موبایل
آدرس
استان وشهرستان
نام فروشگاه می باشد.
درصد صحت اطلاعات از 70درصد صحت تا 99درصد صحت میباشد.
درصد صحت بالای 99دردصد (اطلاعات مشاغلی که به صورت آنلاین در سایت ایران اصناف ثبت نام نموده اند)
درصد صحت بالای 80درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای94 تا96 بوده است)
درصد صحت بالای 70درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای 90 تا 94 بوده است )
نمونه اطلاعات ضمیمه می باشد وپس از پرداخت فایل اصلی قابل دانلود می باشد.

نمونه اطلاعات ضمیمه می باشد وپس از پرداخت فایل اصلی قابل دانلود می باشد.

هدیه خرید این بانک پنل ارسال پیامک حرفه ای به همراه 5000پیامک رایگان.

تعداد اطلاعات 38000ردیف با مشخصات کامل
این اطلاعات شامل نام ونام خانوادگی
شماره موبایل
آدرس
استان وشهرستان می باشد.
درصد صحت اطلاعات تقریبا 90درصد می باشد

این اطلاعات در تاریخ 15 فروردین 1398 با تلاش همکاران ما بروز گردید

رکورد اطلاعات کلیه تخصص های پزشکی 273000ردیف می باشد .


محصولات مرتبط