favorite_border
مورد علاقه ها 0
ویژه
قیمت 2,685,985ریال
فروشنده  اصناف ایران

عدد
بانک اطلاعات سایر خدمات ساختمانی کشور


تعداد اطلاعات 4100 ردیف با مشخصات کامل
اطلاعات گزیده از مشاغل مختلف ساختمانی که در هنگام دسته بندی فیلتر نشده ودر یک گروه به این نام ثبت گردیده است
این اطلاعات شامل نام ونام خانوادگی
شماره موبایل
آدرس
استان وشهرستان
نام فروشگاه می باشد.
درصد صحت اطلاعات از 70درصد صحت تا 99درصد صحت میباشد.
درصد صحت بالای 99دردصد (اطلاعات مشاغلی که به صورت آنلاین در سایت ایران اصناف ثبت نام نموده اند)
درصد صحت بالای 80درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای94 تا96 بوده است)
درصد صحت بالای 70درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای 90 تا 94 بوده است )
نمونه اطلاعات ضمیمه می باشد وپس از پرداخت فایل اصلی قابل دانلود می باشد.