مورد علاقه ها 0
قیمت 458,748ریال
فروشنده  اصناف ایران

عدد
محصولات شوینده و پاک کننده
فایل نمونه ضمیمه در قسمت پایین می باشد.
پس از خرید فایل اصلی را دانلود نمایید.


تعداد اطلاعات 570ردیف با مشخصات کامل
این اطلاعات شامل نام ونام خانوادگی
شماره موبایل
آدرس
استان وشهرستان
نام فروشگاه می باشد.
درصد صحت اطلاعات از 70درصد صحت تا 99درصد صحت میباشد.
درصد صحت بالای 99دردصد (اطلاعات مشاغلی که به صورت آنلاین در سایت ایران اصناف ثبت نام نموده اند)
درصد صحت بالای 80درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای94 تا96 بوده است)
درصد صحت بالای 70درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای 90 تا 94 بوده است )
محصولات مرتبط