favorite_border
مورد علاقه ها 0

آیا رسیدن به موفقیت هنوز هم راز است؟

آیا رسیدن به موفقیت هنوز هم راز است؟
موفقیت یک علم اکتسابی است. یک فرآیند قابل یادگیری است و با ایجاد تغییراتی کوچک در خودمان به دست می آید, انتخاب هایی کوچک و هوشمندانه.
امروزه با وجود وسایل ارتباطی پیشرفته و برگزاری سمینارهای بیشمار' این راز مهر و موم شده بر همگان عیان شده است.
کمتر کسی در این کره خاکی وجود دارد که خواهان موفقیت نباشد.
پس همه خواهان رسیدن به موفقیت هستند و راز موفقیت هم که فاش شده است' پس چرا تعداد افراد موفق هنوز هم نسبت به جمعیت جهان اندک است؟
کسب موفقیت سخت است' این فرآیند پر زحمت' ملال آور و بعضی وقت ها خسته کننده است. 
157
0
 
0