favorite_border
مورد علاقه ها 0

خود مقدس(ضمیر برتر)

خود مقدس(ضمیر برتر)
می توانید گناه بیماری را به گردن توارث، آنفلونزا، بدشانسی و محیط بیاندازید. شکست روابطتان را به گردن شریک، پدر و مادر، ژن و کودکی خودتان بیاندازید. گناه بدی ظاهر شما می تواند به گردن ژنتیک، محیط و غیره باشد. به جای سرزنش کردن دیگران، نبود مسئولیت در خود را بپذیرید. اگر دیدگاه خود را تغییر ندهید نخواهید توانست با خود مقدستان ارتباط برقرار کنید. وقتی کنترل زندگی خویش را به پدیده های بیرونی می سپارید، از کنترل و قدرت خود مقدستان دور می شوید.خود مقدس در محیط درونی شماست و از داشتن آرامش و عشق تشخیص داده می شود. او از شما می خواهد جهت را تغییر داده و با وجود حقیقی خویش، یعنی جایی که حل مشکلات شما آنجاست تماس برقرار کنید.

رمز رسیدن به سعادت همیشه در درون است. وقتی دست از سرزنش دیگران بردارید و در درون به جستجوی کلید برآیید هر آنچه را که نیاز دارید خواهید یافت. تمایل سرزنش کردن را رها کنید و بدانید که شما خود خالق خویش هستید و همیشه یک وجود دوست داشتنی یعنی خود مقدستان با شماست.

ذهن 3 بخش دارد:
ذهن نيمه هشيار (ضمير ناخوداگاه): قدرت مطلق است، بدون مسير و جهت و بدون توان فهم و استنباط، هر کلام يا احساسي را مو به مو اجرا و در صحنه زندگي آشکار مي سازد.
ذهن هشيار با ذهن نفساني يا فاني: ذهن بشري است و زندگي را به همان شکلي که به نظر مي رسد، مي بينيد و بر ذهن نيمه هوشيار اثر مي گذارد.
هشياري برتــر: يعني آن ذهن الهــي درون هر انسان و قلمرو آرمانهاي عالي و عرصه طرح الهي که افلاطون آن را الگوي کامل خوانده است.

            ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

  
                                    https://t.me/iranasnaf94

24
0
 
0