مورد علاقه ها 0

راهکارهایی برای بهبود رتبه سایت شما در گوگل

راهکارهایی برای بهبود رتبه سایت شما در گوگل
عنوان مناسب
انتخاب عنوان مناسب می تواند نقش بسیار بسزایی در افزایش رتبه سایت شما داشته باشد. بنابراین شما هیچ گاه نمی توانید نقش این عنصر مهم را نادیده بگیرید. عموماً گوگل 55 الی 60 کاراکتر اول را نمایش می دهد، زیرا این احتمال را می دهد که شما در 60 کاراکتر اول مفهوم موضوع صفحه را قرار داده اید.نقش کلیدی نام و انتخاب عنوان بسیارمهم است، زیرا اولین تأثیرگذاری را در ذهن مخاطب ایجاد می کند. نام صفحه شما علاوه بر کوتاه بودن، باید در چند کاراکتر مفهوم واقعی را به مخاطب برساند. به همین دلیل انتخاب عنوان مناسب کار چندان ساده ای نیست.
اصول محتوا و به روز رسانی روزانه آن
بروزرسانی محتوا باعث می شود که محتوای شما همیشه سبز باقی بماند و این خود یک سیگنال مثبت به گوگل ارسال می کند و نشان می دهد که شما همواره نسبت به تغییر و تحولات صنعت خود حساس هستید و به آن توجه می کند. توجه داشته باشید که به روز رسانی و بهبود محتوا می تواند با اضافه کردن یک پاراگراف، تغییر تصاویر و ویرایش محتوا رخ دهد.
تاثیری که به روز رسانی محتوا می تواند در رتبه شما داشته باشد این است که:
یکی اینکه در جذب مخاطبین و افزایش کارایی سایت تاثیر گذار باشد، و کسب و کار شما را متحول کند. دوم اینکه هزینه های تبلیغات سازمان را کاهش دهد سومین تاثیر اعتبار برند را افزایش می دهد چهارمین و مهم ترین تاثیر آن این است که سایت شما در مقابل مشتریان واقعی و نیازمند به خدمات شما دیده می شود.

                        ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

                                     https://t.me/iranasnaf94


497
0
 
0