مورد علاقه ها 0
ویژه
قیمت 8,956,251ریال
فروشنده  اصناف ایران

عدد
  • بالای 70درصد : 4679 شماره
  • بالای 80درصد : 5871 شماره
  • بالای 99درصد : 118 شماره
  • بالای 75درصد : 8663 شماره
  • بالای 85درصد : 3885 شماره
بانک اطلاعات تعویض روغن های کشور
نمونه اطلاعات ضمیمه می باشد وپس از پرداخت فایل اصلی قابل دانلود می باشد.

تعداد اطلاعات که با موبایل ومشخصات کامل ثبت گردیده 14400ردیف میباشد
تعداد اطلاعات که فقط شماره ثابت ثبت گردیده است 23600 ردیف میباشد .
درمجموع تعداد کل اطلاعات 38158 ردیف است،هزینه دریافتی فقط بابت شماره هایی که موبایل دارند میباشد وشماره های ثابت به صورت رایگان ارسال میگردد.
این اطلاعات شامل نام ونام خانوادگی
شماره موبایل
آدرس
استان وشهرستان
نام فروشگاه می باشد.
درصد صحت اطلاعات از 70درصد صحت تا 99درصد صحت میباشد.
درصد صحت بالای 99دردصد (اطلاعات مشاغلی که به صورت آنلاین در سایت ایران اصناف ثبت نام نموده اند
درصد صحت بالای 85 درصد (اطلاعات مشاغلی کهاز طریق اتاق اصناف در سال 1399 تهیه شده است )
درصد صحت بالای 80درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای94 تا96 بوده است
درصد صحت بالای 75درصد (اطلاعات مشاغلی که شماره ثابت آن ها ثبت گردیده و از طریق اتاق اصناف در سال1399تهیه شده است )
درصد صحت بالای 70درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای 90 تا 94 بوده است )
درصد صحت
بالای 70درصد
4679 شماره
بالای 80درصد
5871 شماره
بالای 99درصد
118 شماره
بالای 75درصد
8663 شماره
بالای 85درصد
3885 شماره
هدیه(قدیمی)
14969 شماره
تعداد کل
38185 شماره

مشاوره رایگان

جهت مشاوره رایگان شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایید.

محصولات مرتبط