مورد علاقه ها 0

بامادر کمترین زمان به هدف بزنید

بامادر کمترین زمان به هدف بزنید


اگر شما یک تولید کننده یا عمده فروش به طور مثال روغن موتور هستید در خوشبینانه ترین حالت برای دسترسی به 1000 فروشگاه در سطح کشور بیش از 2 ماه باید زمان صرف کنید .

قطعا برای این کار نیاز به هزینه برای نیروی انسانی و صرف زمان و موارد دیگر می باشد .

در نظر داشته باشید مجموعه ایران اصناف با یک کلیک اطلاعات کلیه فروشگاههای مربوط به حرفه شما را در اختیارتان قرار میدهد .

به طور مثال اطلاعات فروشندگان عمده و خرده روغن موتور با 14400شماره یا فروشندگان کاشی و سرامیک کشور با 6000شماره در کمتر از 1 دقیقه روی سیستم شما بارگذاری میگردد.

برای بدست آوردن 14000شماره موبایل با مشخصات سالها زمان نیاز هست تا بتوان مجموعه ای با این کیفیت جمع آوری گردد .