مورد علاقه ها 0

هدف گذاری ایران اصناف برای کمک به مشاغل

ایران اصناف درراستای سیاست های این شرکت مبنی برارائه روشهای نوین اطلاع رسانی
وبهبودمسیرارتباطی میان تولیدکنندگان وفروشندگان وارائه دهندگان خدمات وکالاها،اقدام به جمع آوری جامع
ترین وبروزترین بانک اطلاعات اصناف ومشاغل کشوربه صورت حرفه ای وتخصصی نموده است.این بانک اطلاعاتی که به تفکیک استان،شهرستان،اتحادیه وصنف دراختیارشمامشتریان عزیز قرار میگیرد

شامل اطلاعاتی همچون:نام ونام خانوادگی متصدی،نام واحدصنفی،رسته،آدرس ،تلفن ثابت وهمراه میباشد که تمام اطلاعات تا پایان مرداد ماه 1400بروزرسانی شده است.

این شـــرکت تنها شرکتـــی میباشد که با تلاش پرسنل زحمتــــکش خود توانسته بانک های اطلاعـــــــات خود را با رکـــــــورد2/500/000شماره تا پایان مرداد  1400بروزرسانی نماید.

اطلاعات این سایت،کاملا حرفه ای بوده واین شرکت آمادگی خود رابرای همکاری با شرکت های بازاریابی با قیمت های نمایندگی اعلام میدارد.