مورد علاقه ها 0
ویژه
قیمت 7,985,952ریال
فروشنده  اصناف ایران

عدد
  • بالای 70درصد : 1519 شماره
  • بالای 80درصد : 7560 شماره
  • بالای 99درصد : 89 شماره
  • بالای 75درصد : 6504 شماره
  • بالای 85درصد : 2114 شماره
بانک اطلاعات لوازم التحریر کشور
نمونه اطلاعات ضمیمه می باشد وپس از پرداخت فایل اصلی قابل دانلود می باشد.

تعداد اطلاعات که با موبایل ومشخصات کامل ثبت گردیده 11307ردیف میباشد
تعداد اطلاعات که فقط شماره ثابت ثبت گردیده است 19267 ردیف میباشد .
درمجموع تعداد کل اطلاعات 13930ردیف است،هزینه دریافتی فقط بابت شماره هایی که موبایل دارند میباشد وشماره های ثابت به صورت رایگان ارسال میگردد.
این اطلاعات شامل نام ونام خانوادگی
شماره موبایل
آدرس
استان وشهرستان
نام فروشگاه می باشد.
درصد صحت اطلاعات از 70درصد صحت تا 99درصد صحت میباشد.
درصد صحت بالای 99دردصد (اطلاعات مشاغلی که به صورت آنلاین در سایت ایران اصناف ثبت نام نموده اند
درصد صحت بالای 85 درصد (اطلاعات مشاغلی کهاز طریق اتاق اصناف در سال 1399 تهیه شده است )
درصد صحت بالای 80درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای94 تا96 بوده است
درصد صحت بالای 75درصد رایگان (اطلاعات مشاغلی که شماره ثابت آن ها ثبت گردیده و از طریق اتاق اصناف در سال1399تهیه شده است )
درصد صحت بالای 70درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای 90 تا 94 بوده است )
درصد صحت
بالای 70درصد
1519 شماره
بالای 80درصد
7560 شماره
بالای 99درصد
89 شماره
بالای 75درصد
6504 شماره
بالای 85درصد
2114 شماره
هدیه(قدیمی)
12763 شماره
تعداد کل
30574 شماره

مشاوره رایگان

جهت مشاوره رایگان شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایید.

محصولات مرتبط