مورد علاقه ها 0
ویژه
قیمت 4,958,536ریال
فروشنده  اصناف ایران

عدد
  • بالای 70درصد : 4688 شماره
  • بالای 80درصد : 1302 شماره
  • بالای 99درصد : 63 شماره
  • بالای 85درصد : 678 شماره
بانک اطلاعات مشاغل شهرری


تعداد اطلاعات 6731 ردیف با مشخصات کامل
این اطلاعات شامل نام ونام خانوادگی
شماره موبایل
آدرس
استان وشهرستان
نام فروشگاه می باشد.
درصد صحت اطلاعات از 70درصد صحت تا 99درصد صحت میباشد.
درصد صحت بالای 99دردصد (اطلاعات مشاغلی که به صورت آنلاین در سایت ایران اصناف ثبت نام نموده اند)
درصد صحت بالای 80درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای94 تا96 بوده است)
درصد صحت بالای 70درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای 90 تا 94 بوده است )
درصد صحت
بالای 70درصد
4688 شماره
بالای 80درصد
1302 شماره
بالای 99درصد
63 شماره
بالای 85درصد
678 شماره
تعداد کل
6731 شماره