مورد علاقه ها 0
ویژه
قیمت 6,985,695ریال
فروشنده  اصناف ایران

عدد
  • بالای 70درصد : 8235 شماره
  • بالای 80درصد : 865 شماره
  • بالای 99درصد : 47 شماره
  • بالای 85درصد : 1201 شماره
بانک اطلاعات مشاغل شهرستان ریاط کریم

تعداد اطلاعات 10348ردیف با مشخصات کامل
این اطلاعات شامل نام ونام خانوادگی
شماره موبایل
آدرس
استان وشهرستان
نام فروشگاه می باشد.
درصد صحت اطلاعات از 70درصد صحت تا 99درصد صحت میباشد.
درصد صحت بالای 99دردصد (اطلاعات مشاغلی که به صورت آنلاین در سایت ایران اصناف ثبت نام نموده اند)
درصد صحت بالای 80درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای94 تا96 بوده است)
درصد صحت بالای 70درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای 90 تا 94 بوده است )
درصد صحت
بالای 70درصد
8235 شماره
بالای 80درصد
865 شماره
بالای 99درصد
47 شماره
بالای 85درصد
1201 شماره
تعداد کل
10348 شماره