مورد علاقه ها 0
ویژه
قیمت 40,598,562ریال
فروشنده  اصناف ایران

عدد
  • بالای 70درصد : 24001 شماره
  • بالای 80درصد : 178912 شماره
  • بالای 99درصد : 2445 شماره
  • بالای 85درصد : 1117 شماره
بانک اطلاعات مشاغل شهر تهران

تعداد اطلاعات 209843 ردیف با مشخصات کامل
این اطلاعات شامل نام ونام خانوادگی
شماره موبایل
آدرس
استان وشهرستان
نام فروشگاه می باشد.
درصد صحت اطلاعات از 70درصد صحت تا 99درصد صحت میباشد.
درصد صحت بالای 99دردصد (اطلاعات مشاغلی که به صورت آنلاین در سایت ایران اصناف ثبت نام نموده اند)
درصد صحت بالای 80درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای94 تا96 بوده است)
درصد صحت بالای 70درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای 90 تا 94 بوده است )
درصد صحت
بالای 70درصد
24001 شماره
بالای 80درصد
178912 شماره
بالای 99درصد
2445 شماره
بالای 85درصد
1117 شماره
تعداد کل
206475 شماره