مورد علاقه ها 0
ویژه
قیمت 2,252,529ریال
فروشنده  اصناف ایران

عدد
  • بالای 70درصد : 1067 شماره
  • بالای 80درصد : 686 شماره
  • بالای 99درصد : 73 شماره
  • بالای 85درصد : 1419 شماره
بانک اطلاعات مشاغل شهر قدس

تعداد اطلاعات 3245 ردیف با مشخصات کامل
این اطلاعات شامل نام ونام خانوادگی
شماره موبایل
آدرس
استان وشهرستان
نام فروشگاه می باشد.
درصد صحت اطلاعات از 70درصد صحت تا 99درصد صحت میباشد.
درصد صحت بالای 99دردصد (اطلاعات مشاغلی که به صورت آنلاین در سایت ایران اصناف ثبت نام نموده اند)
درصد صحت بالای 80درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای94 تا96 بوده است)
درصد صحت بالای 70درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای 90 تا 94 بوده است )
درصد صحت
بالای 70درصد
1067 شماره
بالای 80درصد
686 شماره
بالای 99درصد
73 شماره
بالای 85درصد
1419 شماره
تعداد کل
3245 شماره