مورد علاقه ها 0
ویژه
قیمت 15,500,000ریال
فروشنده  اصناف ایران

عدد
  • بالای 70درصد : 2857 شماره
  • بالای 80درصد : 17723 شماره
  • بالای 99درصد : 108 شماره
  • بالای 75درصد : 11707 شماره
  • بالای 85درصد : 4548 شماره
بانک اطلاعات موبایل فروشان وفروشندگان جانبی کشور


نمونه اطلاعات ضمیمه می باشد وپس از پرداخت فایل اصلی قابل دانلود می باشد.

تعداد اطلاعات که با موبایل ومشخصات کامل ثبت گردیده 25267 ردیف میباشد
تعداد اطلاعات که فقط شماره ثابت ثبت گردیده است 26257 ردیف میباشد .

این اطلاعات شامل نام ونام خانوادگی
شماره موبایل
آدرس
استان وشهرستان
نام فروشگاه می باشد.
درصد صحت اطلاعات از 70درصد صحت تا 99درصد صحت میباشد.
درصد صحت بالای 99دردصد (اطلاعات مشاغلی که به صورت آنلاین در سایت ایران اصناف ثبت نام نموده اند
درصد صحت بالای 85 درصد (اطلاعات مشاغلی کهاز طریق اتاق اصناف در سال 1399 تهیه شده است )
درصد صحت بالای 80درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای94 تا96 بوده است
درصد صحت بالای 75درصد (اطلاعات مشاغلی که شماره ثابت آن ها ثبت گردیده و از طریق اتاق اصناف در سال1399تهیه شده است )
درصد صحت بالای 70درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای 90 تا 94 بوده است )
درصد صحت
بالای 70درصد
2857 شماره
بالای 80درصد
17723 شماره
بالای 99درصد
108 شماره
بالای 75درصد
11707 شماره
بالای 85درصد
4548 شماره
هدیه(قدیمی)
14551 شماره
تعداد کل
51523 شماره

مشاوره رایگان

جهت مشاوره رایگان شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایید.

محصولات مرتبط