مورد علاقه ها 0
ویژه
قیمت 3,550,000ریال
فروشنده  اصناف ایران

عدد
  • بالای 70درصد : 131 شماره
  • بالای 80درصد : 2223 شماره
  • بالای 99درصد : 22 شماره
  • بالای 75درصد : 15 شماره
  • بالای 85درصد : 2 شماره
بانک اطلاعات شال وروسری کشور

نمونه اطلاعات ضمیمه می باشد وپس از پرداخت فایل اصلی قابل دانلود می باشد.

تعداد اطلاعات که با موبایل ومشخصات کامل ثبت گردیده 2308 ردیف میباشد
تعداد اطلاعات که فقط شماره ثابت ثبت گردیده است 892 ردیف میباشد .
درمجموع تعداد کل اطلاعات 3280 ردیف است،هزینه دریافتی فقط بابت شماره هایی که موبایل دارند میباشد وشماره های ثابت به صورت رایگان ارسال میگردد.
این اطلاعات شامل نام ونام خانوادگی
شماره موبایل
آدرس
استان وشهرستان
نام فروشگاه می باشد.
درصد صحت اطلاعات از 70درصد صحت تا 99درصد صحت میباشد.
درصد صحت بالای 99دردصد (اطلاعات مشاغلی که به صورت آنلاین در سایت ایران اصناف ثبت نام نموده اند
درصد صحت بالای 85 درصد (اطلاعات مشاغلی کهاز طریق اتاق اصناف در سال 1399 تهیه شده است )
درصد صحت بالای 80درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای94 تا96 بوده است
درصد صحت بالای 75درصد (اطلاعات مشاغلی که شماره ثابت آن ها ثبت گردیده و از طریق اتاق اصناف در سال1399تهیه شده است )
درصد صحت بالای 70درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای 90 تا 94 بوده است )
درصد صحت
بالای 70درصد
131 شماره
بالای 80درصد
2223 شماره
بالای 99درصد
22 شماره
بالای 75درصد
15 شماره
بالای 85درصد
2 شماره
هدیه(قدیمی)
877 شماره
تعداد کل
3280 شماره

مشاوره رایگان

جهت مشاوره رایگان شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایید.

محصولات مرتبط