مورد علاقه ها 0
قیمت 16,500,000ریال
فروشنده  اصناف ایران

عدد
  • بالای 70درصد : 6878 شماره
  • بالای 80درصد : 7187 شماره
  • بالای 99درصد : 131 شماره
  • بالای 75درصد : 27553 شماره
  • بالای 85درصد : 13414 شماره
بانک اطلاعات فروشندگان پوشاک بانوان کشور

نمونه اطلاعات ضمیمه می باشد وپس از پرداخت فایل اصلی قابل دانلود می باشد.

تعداد اطلاعات که با موبایل ومشخصات کامل ثبت گردیده 27610 ردیف میباشد
تعداد اطلاعات که فقط شماره ثابت ثبت گردیده است 53661 ردیف میباشد .
درمجموع تعداد کل اطلاعات 81271 ردیف است،هزینه دریافتی فقط بابت شماره هایی که موبایل دارند میباشد وشماره های ثابت به صورت رایگان ارسال میگردد.
این اطلاعات شامل نام ونام خانوادگی
شماره موبایل
آدرس
استان وشهرستان
نام فروشگاه می باشد.
درصد صحت اطلاعات از 70درصد صحت تا 99درصد صحت میباشد.
درصد صحت بالای 99دردصد (اطلاعات مشاغلی که به صورت آنلاین در سایت ایران اصناف ثبت نام نموده اند
درصد صحت بالای 85 درصد (اطلاعات مشاغلی کهاز طریق اتاق اصناف در سال 1399 تهیه شده است )
درصد صحت بالای 80درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای94 تا96 بوده است
درصد صحت بالای 75درصد (اطلاعات مشاغلی که شماره ثابت آن ها ثبت گردیده و از طریق اتاق اصناف در سال1399تهیه شده است )
درصد صحت بالای 70درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای 90 تا 94 بوده است )
درصد صحت
بالای 70درصد
6878 شماره
بالای 80درصد
7187 شماره
بالای 99درصد
131 شماره
بالای 75درصد
27553 شماره
بالای 85درصد
13414 شماره
هدیه(قدیمی)
26108 شماره
تعداد کل
81271 شماره

مشاوره رایگان

جهت مشاوره رایگان شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایید.

محصولات مرتبط