مورد علاقه ها 0
قیمت 12,500,000ریال
فروشنده  اصناف ایران

عدد
  • بالای 70درصد : 8334 شماره
  • بالای 80درصد : 1993 شماره
  • بالای 99درصد : 56 شماره
  • بالای 75درصد : 18347 شماره
  • بالای 85درصد : 6137 شماره
بانک اطلاعات پوشاک مردانه کشور

نمونه اطلاعات ضمیمه می باشد وپس از پرداخت فایل اصلی قابل دانلود می باشد.

تعداد اطلاعات که با موبایل ومشخصات کامل ثبت گردیده 16520 ردیف میباشد
تعداد اطلاعات که فقط شماره ثابت ثبت گردیده است 64731 ردیف میباشد .
درمجموع تعداد کل اطلاعات 81251 ردیف است،هزینه دریافتی فقط بابت شماره هایی که موبایل دارند میباشد وشماره های ثابت به صورت رایگان ارسال میگردد.
این اطلاعات شامل نام ونام خانوادگی
شماره موبایل
آدرس
استان وشهرستان
نام فروشگاه می باشد.
درصد صحت اطلاعات از 70درصد صحت تا 99درصد صحت میباشد.
درصد صحت بالای 99دردصد (اطلاعات مشاغلی که به صورت آنلاین در سایت ایران اصناف ثبت نام نموده اند
درصد صحت بالای 85 درصد (اطلاعات مشاغلی کهاز طریق اتاق اصناف در سال 1399 تهیه شده است )
درصد صحت بالای 80درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای94 تا96 بوده است
درصد صحت بالای 75درصد (اطلاعات مشاغلی که شماره ثابت آن ها ثبت گردیده و از طریق اتاق اصناف در سال1399تهیه شده است )
درصد صحت بالای 70درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای 90 تا 94 بوده است )
درصد صحت
بالای 70درصد
8334 شماره
بالای 80درصد
1993 شماره
بالای 99درصد
56 شماره
بالای 75درصد
18347 شماره
بالای 85درصد
6137 شماره
هدیه(قدیمی)
46386 شماره
تعداد کل
81251 شماره

مشاوره رایگان

جهت مشاوره رایگان شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایید.

محصولات مرتبط