مورد علاقه ها 0
قیمت 18,580,000ریال
فروشنده  اصناف ایران

عدد
  • بالای 70درصد : 3820 شماره
  • بالای 80درصد : 16918 شماره
  • بالای 99درصد : 132 شماره
  • بالای 75درصد : 16263 شماره
  • بالای 85درصد : 6118 شماره
بانک اطلاعات کیف وکفش فروشان کشور

نمونه اطلاعات ضمیمه می باشد وپس از پرداخت فایل اصلی قابل دانلود می باشد.

تعداد اطلاعات که با موبایل ومشخصات کامل ثبت گردیده 26986 ردیف میباشد
تعداد اطلاعات که فقط شماره ثابت ثبت گردیده است 43532 ردیف میباشد .
درمجموع تعداد کل اطلاعات 70519 ردیف است،هزینه دریافتی فقط بابت شماره هایی که موبایل دارند میباشد وشماره های ثابت به صورت رایگان ارسال میگردد.
این اطلاعات شامل نام ونام خانوادگی
شماره موبایل
آدرس
استان وشهرستان
نام فروشگاه می باشد.
درصد صحت اطلاعات از 70درصد صحت تا 99درصد صحت میباشد.
درصد صحت بالای 99دردصد (اطلاعات مشاغلی که به صورت آنلاین در سایت ایران اصناف ثبت نام نموده اند
درصد صحت بالای 85 درصد (اطلاعات مشاغلی کهاز طریق اتاق اصناف در سال 1399 تهیه شده است )
درصد صحت بالای 80درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای94 تا96 بوده است
درصد صحت بالای 75درصد (اطلاعات مشاغلی که شماره ثابت آن ها ثبت گردیده و از طریق اتاق اصناف در سال1399تهیه شده است )
درصد صحت بالای 70درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای 90 تا 94 بوده است )
درصد صحت
بالای 70درصد
3820 شماره
بالای 80درصد
16918 شماره
بالای 99درصد
132 شماره
بالای 75درصد
16263 شماره
بالای 85درصد
6118 شماره
هدیه(قدیمی)
27270 شماره
تعداد کل
70518 شماره

مشاوره رایگان

جهت مشاوره رایگان شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایید.

محصولات مرتبط