مورد علاقه ها 0
ویژه
قیمت 3,221,252ریال
فروشنده  اصناف ایران

عدد
  • بالای 70درصد : 44 شماره
  • بالای 80درصد : 1455 شماره
  • بالای 99درصد : 56 شماره
  • بالای 75درصد : 2745 شماره
  • بالای 85درصد : 830 شماره
بانک اطلاعات تجهیزات پزشکی کشور
نمونه اطلاعات ضمیمه می باشد وپس از پرداخت فایل اصلی قابل دانلود می باشد.

تعداد اطلاعات که با موبایل ومشخصات کامل ثبت گردیده 2383 ردیف میباشد
تعداد اطلاعات که فقط شماره ثابت ثبت گردیده است 3820 ردیف میباشد .
درمجموع تعداد کل اطلاعات 13930ردیف است،هزینه دریافتی فقط بابت شماره هایی که موبایل دارند میباشد وشماره های ثابت به صورت رایگان ارسال میگردد.
این اطلاعات شامل نام ونام خانوادگی
شماره موبایل
آدرس
استان وشهرستان
نام فروشگاه می باشد.
درصد صحت اطلاعات از 70درصد صحت تا 99درصد صحت میباشد.
درصد صحت بالای 99دردصد (اطلاعات مشاغلی که به صورت آنلاین در سایت ایران اصناف ثبت نام نموده اند
درصد صحت بالای 85 درصد (اطلاعات مشاغلی کهاز طریق اتاق اصناف در سال 1399 تهیه شده است )
درصد صحت بالای 80درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای94 تا96 بوده است
درصد صحت بالای 75درصد (اطلاعات مشاغلی که شماره ثابت آن ها ثبت گردیده و از طریق اتاق اصناف در سال1399تهیه شده است )
درصد صحت بالای 70درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای 90 تا 94 بوده است )
درصد صحت
بالای 70درصد
44 شماره
بالای 80درصد
1455 شماره
بالای 99درصد
56 شماره
بالای 75درصد
2745 شماره
بالای 85درصد
830 شماره
هدیه(قدیمی)
1076 شماره
تعداد کل
6203 شماره

مشاوره رایگان

جهت مشاوره رایگان شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایید.

محصولات مرتبط