مورد علاقه ها 0
ویژه
قیمت 1,998,598ریال
فروشنده  اصناف ایران

عدد
  • بالای 70درصد : 1609 شماره
  • بالای 80درصد : 876 شماره
  • بالای 99درصد : 11 شماره
  • بالای 85درصد : 58 شماره
بانک اطلاعات مشاغل شمیرانات


تعداد اطلاعات 2554 ردیف با مشخصات کامل
این اطلاعات شامل نام ونام خانوادگی
شماره موبایل
آدرس
استان وشهرستان
نام فروشگاه می باشد.
درصد صحت اطلاعات از 70درصد صحت تا 99درصد صحت میباشد.
درصد صحت بالای 99دردصد (اطلاعات مشاغلی که به صورت آنلاین در سایت ایران اصناف ثبت نام نموده اند)
درصد صحت بالای 80درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای94 تا96 بوده است)
درصد صحت بالای 70درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای 90 تا 94 بوده است )
درصد صحت
بالای 70درصد
1609 شماره
بالای 80درصد
876 شماره
بالای 99درصد
11 شماره
بالای 85درصد
58 شماره
تعداد کل
2554 شماره