مورد علاقه ها 0
ویژه
قیمت 5,658,542ریال
فروشنده  اصناف ایران

عدد
  • بالای 70درصد : 3004 شماره
  • بالای 80درصد : 2780 شماره
  • بالای 99درصد : 113 شماره
  • بالای 85درصد : 1612 شماره
بانک اطلاعات مشاغل شهریار

تعداد اطلاعات 7509 ردیف با مشخصات کامل
این اطلاعات شامل نام ونام خانوادگی
شماره موبایل
آدرس
استان وشهرستان
نام فروشگاه می باشد.
درصد صحت اطلاعات از 70درصد صحت تا 99درصد صحت میباشد.
درصد صحت بالای 99دردصد (اطلاعات مشاغلی که به صورت آنلاین در سایت ایران اصناف ثبت نام نموده اند)
درصد صحت بالای 80درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای94 تا96 بوده است)
درصد صحت بالای 70درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای 90 تا 94 بوده است )
درصد صحت
بالای 70درصد
3004 شماره
بالای 80درصد
2780 شماره
بالای 99درصد
113 شماره
بالای 85درصد
1612 شماره
تعداد کل
7509 شماره